FAQ


Payments in AMD

Այբ Սոլյուշնս ՍՊԸ (ՀՎՀՀ՝ 00129847)

Բանկ՝ Ինեկոբանկ ՓԲԸ (Երևան, Հայաստան)
Հ/Հ՝ 2052222062651001 (ՀՀ դրամ)


Նշում.
Փոխանցման նպատակը դաշտում խնդրում ենք նշել (1) փոխանցման հաշվի համարը և (2) ֆիզ․ անձանց դեպքում՝ փոխանցողի անուն-ազգանունը և անձը հաստատող փաստաթղթի համարը իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ ՀՎՀՀ-ն։

Հայաստանի ռեզիդենտները վճարումները կարող են կատարե միայն ՀՀ դրամով։

Բանկային փոխանցումը ստանալուց հետո՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ձեր էլ․ փոստի հասցեին ստացական (ծանուցում) կուղարկվի։

Հարկային հաշիվ դուս կգրվի փոխանցումը ստանալուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։